måndag 29 augusti 2011

Hela höstens program är klart!

Hej alla barn och föräldrar!


Nu är det nytt läsår och dags för nya träffar på Går´n! Avgiften är 30 kr per kalenderår. Då ingår inträde till alla gårdskvällar och andra aktiviteter.
Gårdskvällarna håller på mellan 18.30 och 21.30 om inget annat anges. Går´n är öppet för alla barn från F-klass och uppåt. Även yngre barn är välkomna men då vill vi att en förälder är närvarande. För barnen i F-klass och klass 1 vill vi att en förälder är med om det är första gången på Går´n.

2/9 Lek- och spelkväll Karin ansvarig

23/9 Uppdraget Hanna och Karin ansvariga
En kväll där vi är utomhus och gör mer eller mindre kluriga uppdrag…

14/10 5-an och uppåt Madde ansvarig

28/10 HALLOWEEN-DISCO, Linda ansvarig
Kom och var utklädd….
Discot börjar 18.30, kl 20.30 får dem i F-klass till klass 3 åka hem, ungdomarna som är äldre har sedan kul till 22.00.

11/11 5:an och uppåt. Matilda ansvarig

26/11(lör) Julpyssel 12.00-15.00 (vi börjar avrunda 14.30)
Vi träffas för att pyssla och göra fina dekorationer till jul. Denna dag är kiosken och idrottshallen inte öppen, men vi bjuder på korv med bröd. Gratis för medlemmar, annars 30 kr i avgift.
Anneli ansvarig.

2/12 Spel och sport Anders ansvarig

Om ni har några frågor får ni gärna höra av er till någon av oss.

Matilda 0587-502 07 Karin 0587/500 19
Linda F 0587/510 55 Anneli 019/28 14 52
Madde 019/28 14 11 Anders 0587-500 81
Hanna 019-28 50 40

Välkomna!

På Går´n vill vi ha en trevlig och juste attityd mot varandra så att alla kan känna sig välkomna och trygga .Vi har några få regler: att våld eller sexuella anspelningar inte har någon plats på Går´n, att man stannar på skolgården, att vi inte äter eller dricker i gympasalen och att vi i gympasalen har extra omsorg om varandra när vi leker.

Inga kommentarer: