torsdag 24 januari 2013

Program för vårterminen

Nu är programmet spikat för vårterminen, kom och ha kul med oss!!!
1/2                 Lek- och spelkväll för alla. Katarina ansvarig.

22/2 (fre)      Sportlovsaktivitet för alla
Om det finns is träffas vi och åker skridskor på Ervalla-rinken kl 14.00-16.00. Vi bjuder på korv med bröd och dryck. Om det inte finns någon is ställer vi in.
Anders ansvarig

1/3                 4:an och uppåt.  Madelene ansvarig.

8/3                 3:an och nedåt. 18.30-20.30 Karin ansvarig.

23/3 (lör)       Påskpyssel för alla 12.00-15.00 (vi börjar avrunda 14.30)
                     Vi träffas för att pyssla och göra fina dekorationer till påsk. Denna dag är kiosken och idrottshallen inte öppen, men vi bjuder på korv med bröd 13.00-13.45. Gratis för medlemmar annars kostar det 30 kr. Anneli ansvarig.

5/4                 3:an och nedåt. 18.30-20.30 Heidi ansvarig

12/4               4:an och uppåt. Linda ansvarig

12/5 (sön)      4:an och uppåt/WILDKIDS 12.00-15.00 Utomhus på Lundstorp.
Karin ansvarig Om det är för dåligt väder ställer vi in-tveksam=RING!

31/5               Familjekväll med avslutning och grillning
En stående tradition med en familjekväll. Vi umgås utomhus och bjuder på hamburgare och dryck mellan 18.00–19.00.  Kvällen håller på mellan 17.00 och 20.00.

Gympahallen Torsdagar 18.30-20.00
Har vi bokat för att man som barn med en vuxen med kan spela eller träna något, hör av dig till Katarina för att boka en kväll eller ge förslag
på något som vore kul för fler att delta i.
 
 
Välkomna!!!

söndag 6 januari 2013

Årsmöte 2013

Kallelse till Årsmöte
för Ervalla kulturgård    ”Går´n”             
När: onsdagen 23 januari klockan 18.30 2013
Plats: Ervalla skolas matsal
Det är dags för årsmöte med Går´n och nya poster i styrelsen ska väljas in och bland annat ordförandeposten. Jag har varit ordförande i fyra år och jag kan lova att det har varit oerhört roligt och intressant. Jag tycker inte att det har varit betungande på något vis då vi alltid har jobbat som ett team i styrelsen. Vi har under året få möten, det ena är årsmötet och i samband med det ett planeringsmöte för våren samt i början av höstterminen ett planeringsmöte för höstens aktiviteter. Däremellan endast om det har varit något speciell aktivitet som ska planeras. Nu är det dags att någon/ några med ny energi och nya idéer kommer in i gruppen och fortsätter utveckla det som genom åren har skapats i vår förening.
 
Jag hoppas att du nu sitter därhemma och tycker att den här föreningen och dess syfte är viktigt för barnens fritid. Förutom styrelsen finns det en hel del andra föräldrar som brukar vara med på Går´ns kvällar och vi bestämmer antalet aktiviteter efter hur många som är med på planeringsmötet inför terminen. Därför är alla som kan tänka sig vara med en kväll eller två välkomna att anmäla sitt intresse i samband med mötet. Vi brukar ha 7-8 aktiviteter/termin där vi öppnar upp och har alltifrån enkla lek- och spelkvällar till något mer planerat.
 
Väl mött! Styrelsen gm
/Linda Fridholm

 
 
DAGORDNING
 
§ 1                 Mötets öppnande.
§ 2                 Mötets behöriga utlysande.
§ 3                 Fastställande av dagordning.
§ 4                 Val av mötesfunktionärer.
A.    mötesordförande
B.     mötessekreterare
C.     2 protokolljusterare
§ 5                 Kulturgårdens verksamhetsberättelse.
§ 6                 Kulturgårdens ekonomiska berättelse.
§ 7                 Revisorns berättelse.
§ 8                 Styrelsens ansvarsfrihet.
§ 9                 Val av styrelse
                      Val av ordförande (2år)
                      Val av sekreterare (2år)
Val av styrelseledamot (2år)
Val av styrelseledamot (1år)
                      Val av minst en valberedare
Genomgång av sittande styrelse och när det är dags för omval.
Utanför styrelsen sittande: Val av revisor (1år)
§ 10               Fastställande av minst antal möten under 2013.
§ 11               Fastställande av medlemsavgift för 2014.
§ 12               Övriga frågor/motioner.
1.      Deltagande i Ervalladagen (Linda)
2.      Deltagande i Ervalla bygdelag (Linda)
3.      Använda gymnastiksalen till aktivitet i Går´ns regi (Annelie)
§ 13               Mötet avslutas.
 
Efter det tar vi en planering för vårterminen 2013 så glöm inte almanackan hemma.